Op 10 augustus start A C H Bouw met de werken in opdracht van vzw Inrichtende Macht Lucerna.

Het betreft de totaalrenovatie en uitbreiding van de middelbare school van het Lucernacollege, gevestigd in een kantoorgebouw, daterend uit de jaren tachtig en gekenmerkt door een betonnen cassettegevel. De middelbare school sluit langs één zijde aan op de reeds afgewerkte lagere school van de Innova schoolcampus en zal daarmee na de werken één geheel vormen. 21 klassen worden gerenoveerd en die worden uitgebreid met nog eens 12 nieuwe klassen. Tijdens de werken verhuizen de leerlingen naar containerklassen op de speelplaats van de campus.

De renovatie van de bestaande kantoren omvat het volledig strippen van het gebouw tot op de ruwbouw. Ook de gevel wordt in zijn totaliteit aangepakt: nieuw buitenschrijnwerk, reiniging betoncassettes en het bekleden van de voorgevel met travertijn naar analogie met de lagere school.

De uitbreiding sluit aan op het bestaande gebouw – weliswaar constructief ontkoppeld – en wordt volledig opgetrokken in prefabbetonelementen. Het nieuwe deel nieuwe klassen, een nieuw trappenhuis en leraarslokalen. De nieuwe gevel
bestaat eveneens uit prefabbetonpanelen, opgehangen aan een achterliggende structuur van balken en kolommen.

Bouwheer: vzw Inrichtende Macht Lucerna
Architect: Fast Forward Architects

Afbeeldingen: Fast Forward Architects