De PPS-formule (Publiek Private Samenwerking, een samenwerkingsvorm van publieke autoriteiten en de private sector) vindt steeds meer ingang. De private partij zorgt voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten (DBFMO of Design, Build, Finance, Maintain and Operate) van infrastructuur en wordt daarvoor vergoed door de openbare diensten. A C H kan hierbij, vanuit haar ervaring, de ideale partner zijn.

Lago Olympia, DBFMO-ontwikkeling voor de Stad Brugge en de Provincie West-Vlaanderen

Waarom?

Het bouwgebeuren staat onder grote financiële druk. Allemaal willen ze zich van elkaar onderscheiden. Hetzelfde geldt voor architecten. Het streven naar nichemarkten is daarom een bewuste strategische keuze van A C H. Publieke zwembaden en sportzalen, sociale woningbouw en schoolinfrastructuur zijn de sectoren waarop wij de nadruk leggen. Die keuze is gegroeid uit de ervaring, die intussen al bijna dertig jaar werd verworven. In die periode werden ook stevige contacten gelegd met andere vertegenwoordigers van het bouwteam.

Residentie Maaike, samenwerking van Brugse Maatschappij voor Huisvesting en A C H Bouw

Wat?

Zwembaden in Kortrijk, Zwevegem, Hasselt, Brugge, Gent, …, het gemeentelijk, administratief centrum in Herent, sociale woningprojecten in Brugge, Oostende, Roeselare, Poperinge, … Het zijn maar enkele van de projecten die door A C H in allerlei vormen van design & build werden gerealiseerd. In nauwe samenwerking met architecten en studiebureaus werden deze projecten geleidelijk opgebouwd vanaf de (virtuele) tekentafel tot aan de oplevering, waarbij steeds alle aspecten van het bouwgebeuren – wensen van de klant, efficiëntie, betaalbaarheid, onderhoud,… – nauwlettend worden opgevolgd.

Administratief Centrum "De Kouter", PPS-project voor de Gemeente Herent.

Wie?

A C H is steeds op zoek naar de juiste partners voor elk project. Architecten en studiebureaus die interesse hebben kunnen steeds contact opnemen met Jeroen Billiet voor meer informatie.