CBO nr 11: 26 woningen met ondergrondse parking

Op 17 augustus 2020 startte A C H Bouw met deze werf, waarbij zesentwintig sociale woongelegenheden worden opgericht in het kader van de Constructieve Benadering van Overheidsopdrachten (CBO), zoals uitgeschreven door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Architectenbureau Groep III zorgde voor een passend ontwerp. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting zal de woningen uitbaten.

Er worden drie meergezinswoningen gebouwd rond een autovrije, groene en gemeenschappelijke tuin. Deze groene zone sluit visueel aan met het achterliggende natuurgebied van de Gemene Weidebeek. Het grootste gebouw zal 20 appartementen bevatten en wordt haaks op de Astridlaan ingeplant. Bewoners krijgen een ondergrondse garage. Voor bezoekers worden er bovengronds parkeerplaatsen voorzien die enkel toegankelijk zijn vanaf de Astridlaan.

De werf werd opgeleverd op 7 juli 2022.