“Cité administrative”

Binnen de „Cité Administrative“ van de stad La Louvière worden de verschillende stadsdiensten samengebracht op één plaats, hetgeen de afhandeling van administratie voor de burger aanzienlijk vereenvoudigt. Het gebouw sluit aan op de Place Communale volgens de logica van het desbetreffende stadsgedeelte met een perspectief dat loopt vanaf de kerk tot aan het stadhuis. Het gabarit van het voormalige stadhuis werd behouden om de aanwezigheid ervan te onderlijnen en de monumentaliteit te behouden. Het project werd opgebouwd rond de schakel, die wordt gevormd door het hoekvolume boven de ingang. Het centrale eiland is ingebed in het groen. De beglaasde gevels bieden de mogelijkheid om doorheen het hele gebouw te kijken vanaf de straat tot in de tuin doorheen de inkomhal, waarmee de transparantie van de administratie wordt gesymboliseerd. Bij het ontwerp van het gebouw werd ervoor gezorgd dat de impact op het milieu beperkt bleef door een optimale energiebenutting en het gebruik van ecologische materialen. (foto's: N. Hupin)