Fierensblokken: Nieuwbouw, renovatie, herinvulling en meerjarig onderhoud van het voormalige sociale woningbouwcomplex

De “Fierensblokken” waren tot voor kort eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven. De 2 gebouwen bevatten vroeger 205 sociale wooneenheden en 11 winkels en staan al enkele jaren leeg. Beide gebouwen zijn opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed.

AG VESPA verwierf dit modernistische complex om er een inhoudelijk kwalitatieve en maatschappelijke relevante ontwikkeling te kunnen realiseren. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar een verbetering van de energieprestaties en een respectvolle omvang met de erfgoedwaarde van de gebouwen. De Fierensblokken zijn in de huidige staat een belangrijke afspiegeling van de volkshuisvestingsideeën en het baksteenmodernisme in België van de jaren '30 en worden door veel Antwerpenaren gekoesterd.

Het voorwerp van de bouwopdracht was de renovatie van het complex tot 122 wooneenheden en 8 commerciële ruimtes bestemd voor de verhuur; er werden ook 2 gemeenschappelijke ruimtes, 3 gastenkamers en 4 ateliers in ondergebracht. Het betrof een totaal te renoveren netto vloeroppervlakte van ongeveer 10.000 m².