Renovatie van het zwembad Nereus

Het project omvatte de renovatie van de twee zwembaden (waterdichtheid) en de omgeving van het zwembad (veiligheid en hygiëne). Het accent werd gelegd op het rationeel energiegebruik. De cafetaria en de kleedruimtes werden vernieuwd en zijn nu beter toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Een nieuw portaal maakte de ingang beter zichtbaar. Het zwembad Nereus was omwille van veiligheidsredenen sinds oktober 2002 gesloten. Gezien de staat van het gebouw drong een grondige renovatie zich op. Nu is het zwembad weer klaar om erin te duiken.