Renovatie wijk Krakeel

Over een periode van vier jaar werden drie torens van appartementen gerenoveerd. In die tijdspanne werden de gevels, ramen en daken van de drie torens opeenvolgend gerenoveerd en geïsoleerd. Met een vernieuwd ventilatiesysteem werd een beter comfort van de woningen gegarandeerd. Ook de stookruimtes werden gemoderniseerd. De huurlasten voor verwarming zijn daardoor sterk gedaald. Na afronding zullen deze sociale woningen beantwoorden aan de lage energie-norm en dus uiterst energiezuinig zijn.