Restauratie “Chapelle des Soeurs Grises”

Dit merkwaardige gebouw werd in de jaren negentig voor een symbolische prijs door de gemeente aangekocht. De werkzaamheden om de muren te redden begonnen in november 2016. "Het was alsof ik aan het ziekbed van een oude dame zat", zegt architect Philippe Dulière, "met de opdracht om haar met een beperkt budget te redden. We hebben dus de bakstenen en stenen bekledingen vervangen, de structurele elementen, die in grote mate in staat van verval verkeerden, noodgedwongen vervangen. Beschadigde delen, die geen onmiddellijk of toekomstig risico vormden, werden behouden. We hebben ervoor gekozen om te repareren eerder dan te vervangen".

Op bepaalde plaatsen was het nodig de cementering te verwijderen om een halve baksteen aan te kunnen brengen. De ontmanteling van het gebouw heeft een meer functionele aanpak mogelijk gemaakt. Een metalen kroonlijst, afgestemd op het nieuwe buitenschrijnwerk, werd aangebracht. De restauratie van de gebrandschilderde ramen werd tot een minimum beperkt. De kleuren werden bijvoorbeeld niet geretoucheerd. Door ze te demontere en binnenin te hermonteren kon aan de buitenkant een raam met thermische onderbreking voorzien worden.

Achteraan werden de bijgebouwen gesloopt om het gebouw in zijn glorie te herstellen. Op het leien dak van de klokkentoren werden ook de twee originele kruizen aangebracht. Het Institut Notre-Dame zullen het interieur verder uitwerken.