Sociale woningbouwprojecten Candries en Lemaire

Voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) worden twee projecten van sociale woningen uitgevoerd, die uiteindelijk in gebruik zullen worden genomen door De Molenbeekse Haard. Deze projecten kregen de naam "Candries" en "Lemaire" mee, naar de nabij liggende straten. Respectievelijk gaat het om 26 sociale woningen en 31 sociale woningen voor bejaarden inclusief een gemeenschappelijke ruimte.