Voor onze werven, gelegen in West- en Oost-Vlaanderen, zijn wij voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar de man/vrouw/X die een werf op effectieve wijze administratief en technisch kan sturen en bewaken. Het betreft met name projecten in de sociale woningbouw, kantoorbouw, utiliteitsbouw en zwembaden.

Wat wij van jou verwachten?

Dat is nogal wat… In samenwerking met de projectleider met name:

 • Bestuderen van het werfdossier en het bepalen van de ideale uitvoeringsmethodes;
 • (Bege)leiden van ploegbazen en arbeiders;
 • Efficiënt inzetten van arbeider;s
 • Coördineren van de uit te voeren activiteiten;
 • Planning en bewaking van de voortgang der werken op korte termijn;
 • Ontvangst en keuring van materiaal en materieel.
 • Verdelen van werfdocumenten.
 • Aanleveren van projectgegevens m.b.t. gepresteerde manuren.
 • Beheer van het werfarchief.
 • Aankopen via Bestelbons.
 • Controle inkomende facturen adhv leverings- en bestelbons.
 • Houden van werkplekinspecties.
 • Houden van Toolbox-Meetings.
 • Meldingen check-in-at work van eigen personeel en nazicht van onderaannemers.
 • Betrokken zijn bij het Dynamisch Risico Beheersysteem (wettelijke bepalingen):
  • Voorstellen doen voor en adviseren aangaande VGM-formulieren;
  • Onderzoeken van ongevallen.
  • Opstellen van instructies.
  • Toepasbaarheid van de instructies in de praktijk nagaan.
  • Waken over de naleving van de instructies.
  • Op gezette tijden (minstens maandelijks) dient een effectieve controle van de taken, arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen, infrastructuur en installaties te worden uitgevoerd, m.a.w. het houden van werkplekinspecties.
  • Onderzoek en melding van ongevallen en bijna-ongevallen.

Wat jij moet kunnen voorleggen?

 • Bachelordiploma bouw of gelijkwaardig door ervaring.
 • Bewezen leidinggevend vermogen uit referenties of minimaal 3 jaar praktijk op de werf.
 • Veiligheidsopleiding “Basis” + “Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA)” (of bereid zijn deze te volgen).
 • Basiskennis Frans en Engels (lezen/schrijven/spreken); andere talen zijn een pluspunt.
 • Kennis van het Kwaliteits- en V.G.M.-systeem van het bedrijf.
 • Voldoende kennis van word/excel/autocad.
 • Kennis van Aproplan en MS Project is een pluspunt.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Fantastische collega’s;
 • Een competitieve verloning volgens aantal jaren anciënniteit als werfleider bouw;
 • firmawagen;
 • maaltijdcheques;
 • groepsverzekering;
 • hospitalisatieverzekering voor het ganse gezin;
 • gsm en pc;
 • een bediendecontract voor onbepaalde duur;
 • veertigurenwerkweek / bouwverlof / inhaalrustdagen;
 • jaarlijkse teambuilding met de collega’s;
 • jaarlijkse EHBO-opleiding als nijverheidshelper;
 • diverse werfgerelateerde opleidingen.