Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
ACH Build - Bouwaannemer Brussel

Residentie Maaike + 39 sociale appartementen - Sociale Last

In het kader van het Vlaamse decreet Grond- en Pandenbeleid ontwikkelde A C H een gemengd woonproject op de site Julien Saelens Noord (Nijverheidstraat Brugge). Op grond van stedenbouwkundige redenen werd door A C H een verzoek ingediend voor een verhoogde sociale last, waardoor binnen het project een verdeling zou gerealiseerd worden van 23 private appartementen (Residentie Maaike) en 39 sociale appartementen. Deze verhoogde sociale last werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

De architectuur werd verder in nauw overleg met de stedenbouwkundige ambtenaar en de dienst monumentenzorg bepaald, rekening houdend met de ligging langs de Unesco-werelderfgoedzone. Wonen in de groene rand van Brugge werd hierbij te allen tijde vooropgesteld. Blok E2 en E3 omvatten respectievelijk 15 en 24 sociale huurappartementen telkens met een terras. Verder is er een ondergrondse parking met fietsenstallingen. In beide gebouwen is er een lift, een trap en een gaanderij op elke verdieping. De toegang bevindt zich onder een luifel waaronder de brievenbussen, bellen en een zestal fietsenstallingen voor bezoekers werden geplaatst.De inrit naar de ondergrondse parking is bereikbaar vanop het toegangspleintje tussen beide gebouwen langs de gaanderij van blok E2. De gelijkvloerse appartementen van blok E3 kunnen genieten van private tuintjes.

Prefabterrassen in architectonisch beton met betonnen panelen als scheiding, metselwerk in grijs en bruin genuanceerde baksteen, wit pleisterwerk langs de gaanderij, donkergrijs pvc schrijnwerk en balustrades met donkergrijs gelakte spijlen zorgen voor een aangenaam en warm uitzicht. De vloerplaten worden geaccentueerd door banden verticaal metselwerk, boven- en onderaan afgerond met een verdiepte rij horizontaal metselwerk. Met ondergrondse containers op een tiental meter wordt het afval gescheiden gehouden van de gebouwen.

In Blok E1 werden 23 private appartementen ondergebracht, elk met een eigen terras. In de ondergrondse parking is er plaats voor wagens en fietsen. Daar bevindt zich ook de gemeenschappelijke afvalberging. Het gebouw heeft drie toegangen: één aan de Nijverheidsstraat, twee aan de voetgangersdoorsteek, die ook dienst doet als toegang voor brandweer, leveranciers en verhuiswagens. De inrit van de parking bevindt zich in de Maaike Luuxstraat. In het binnengebied is plaats voor private tuintjes bij de gelijkvloerse appartementen, ook toegankelijk via de inrijpoort naar de parking. Langs de Nijverheidsstraat heeft het gebouw drie verdiepingen en een dak; aan de voetgangersweg zijn er twee en aan de groenzone drie bouwlagen. In de Nijverheidsstraat is er ook een aansluiting met een bestaande woning aan de noordkant.

Om het geheel kleinschaliger te maken, werden verticale onderbrekingen voorzien, afgewerkt met donkergrijs, aluminium schrijnwerk. Ook hier werd gebruik gemaakt van grijs genuanceerde baksteen; grijze leien voor dak en gevels op de perceelsgrens. Glazen balustrades, houten schrijnwerk en bekleding aan de terrassen ronden het geheel af.

Locatie

Assebroek (Brugge)

Sector

Appartementen/Woningen

Bouwheer

Brugse Maatschappij voor Huisvesting / A C H Bouw

Architect

B2AI

Bestelbedrag

€ 10,2 mio

Uitvoeringstermijn

augustus 2014 - september 2017

Foto's

Details van dit project

Contact

Administratieve Zetel

Desguinlei 22
2018 Antwerpen

Postadres

Humaniteitslaan 292
1190 Vorst

info@achbuild.be
+32 (0)3 238 69 66

ACH Bouw

Alle rechten voorbehouden

Trotse partner van